ZROZENÍ ZEMĚ


Uprostřed krajiny hvězd a mlhovin seděl ON.
"Drahý, ještě nemáme místo, kde by se duše učila Lásce", 
řekla ONA a sedla si vedle něho.
"Měla bys nápad?"
"Přines prosím ze slunce kousek světla a tepla.
Já řeknu vodě a půdě o život a smysl konání
a svět rostlin a zvířat požádám o ducha přátelství.
Pak společně stvoříme Muže a Ženu, skrze jejichž srdce se duše bude té Lásce učit."
Načrtla lehce.
"Oba potřebují tělo, mysl a kousek tebe, aby to místo mohlo vzkvétat, drahá." 
"A také kousek tebe, aby byli součástí jednoho i všeho zároveň, můj milovaný."
Uprostřed krajiny hvězd a mlhovin se zrodila ZEMĚ. Cena: 25.200,-

rozměr: 95 x 95 cm
(akryl na plátně)


Doprava zdarma.


REPRODUKCE - Obrazy jsou nafoceny a digitálně zpracovány pro možnost tisku na art papír nebo na vysoce kvalitní malířské plátno. Abych docílila co možná nejvěrnější podoby originálu, reprodukci ještě ve verzi na malířské pláno ručně dotvářím barvami. Obraz je pak vlastně reprodukcí i originálem zároveň. Cena reprodukce na art papír od 479,-.


Poptat originál: