SNOWY MOUNTAIN (2021)Price: 21.000,- Czk/840 Euro

extent: 80 x 60 cm
(akryl on canvas)